Elewacja w Brwinowie

Siatki z włókna szklanego

Autor: Master Admin

Opublikowano: 7/16/2019

Elewacja w Brwinowie, więcej istotnych szczegółów znajdziecie państwo klikając w poniższy link, gdzie przygotowaliśmy najistotniejsze zagadnienia w temacie świadomego budowania domu.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do zadzwonienia na telefon 510 810 150 w celu sprecyzowania szczegółów oferty.

Elewacja w Brwinowie
Siatki z włókna szklanego znaj­dują w budownictwie sze­rokie zastosowanie, w tym powszechnie w pracach ociepleniowo-elewacyjnych. Siatki zbrojące są bo­wiem bardzo ważnym komponentem systemów ociepleń, wpływającym na prawidłową pracę zainstalowanego na ścianie układu. Ich rola jest dwojaka:

  • przenoszą statyczne obciążenia elewacji
  • przenoszą naprężenia wynikające z nagrzewania się elewacji

W systemach ociepleń siatki muszą spełniać określone wymagania, któ­re są zawarte w ETAG 004 (wytycz­ne do wydawania europejskich ocen technicznych), w ZUAT-15/V 03/2010 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zasto­sowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wy­prawy elewacyjnej ETICS” oraz ZUAT- 15/V04/2013 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian ze­wnętrznych z zastosowaniem wełny jako materiału termoizolacyjnego i po- cienionej wyprawy elewacyjnej ETICS”. ZUAT to zalecenia udzielania aprobat technicznych.