Budowa domu Leszno

Adaptacja projektu do MPZP w Sochaczewie

Autor: Master Admin

Opublikowano: 7/16/2019

Dom
...ciąg dalszy
Po zakupie działki w Sochaczewie niezbędne jest dokonanie adaptacji projektu gotowego. Polega ona na dostosowaniu projektu do wymagań Inwestora jak również uwzględnieniu lokalnych warunków zabudowy w Ożarowie. Dokonuje jej architekt adaptujący, czyli osoba ze stosownymi uprawnieniami. Dodać należy, iż adaptacja projektu składa się z części obligatoryjnej – wymaganego przepisami prawa dostosowania projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Sochaczewie, oraz fakultatywnej – dostosowanie projektu do potrzeb i wymagań inwestora budowy domu w Grodzisku. W ramach takiej adaptacji sporządza się projekt zagospodarowania działki w Kampinosie.
Adaptacja projektu musi być odpowiednio opieczętowania i podpisana przez architekta adaptującego i załączona do wniosku o pozwolenie na budowę w Błoniu.