Błędy w wykonaniu ocieplenia, część III

Klejenie styropianu - nakładanie kleju

Autor: Master Admin

Opublikowano: 7/17/2019

Kolejne najgorsze błędy popełniane przez ekipę wykonawczą.

  • Nakładanie kleju tylko na placki – klejenie płyt tylko na placki powoduje osłabienia ich przyczepności. Niepodparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe wykonywanie kolejnych etapów prac. Oprócz placków nie może zabraknąć “ramki” z zaprawy dookoła spodniej strony każdej płyty
  • Stosowanie produktów pochodzących od różnych producentów – takie niesystemowe rozwiązanie grozi poważnymi konsekwencjami. Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej otrzymuje system, jako komplet konkretnych materiałów, po przeprowadzeniu odpowiednich badań. Współdziałanie produktów pochodzących z różnych systemów nie jest zbadane! Ujawnienie stosowania w jednym rozwiązaniu materiałów nie wchodzących w skład systemu może być powodem oddalenia ewentualnych roszczeń z tytułu reklamacji
  • Roboty ociepleniowo-elewacyjne najlepiej prowadzić zgodne z prawidłowo wykonanym projektem, a wszelkie odstępstwa konsultować z jego autorem. Z pozoru niewielka zmiana, dotycząca np. tynku zewnętrznego albo powłoki malarskiej, może bowiem skutkować odparzeniem się warstwy elewacji, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na trwałość całej przegrody. Ocieplić należy wszystkie elementy zewnętrzne przegród, w tym również balkony i tarasy nad pomieszczeniami.
  • Mocowanie płyt bez zachowania systemu mijankowego. Częstym problemem są szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia. Miejsca te są mostkami termicznymi. Ich powstawaniu najskuteczniej zapobiega zastosowanie izolacji z dwóch warstw – z wzajemnym przesunięciem styków (system mijankowy) albo użycie płyt z frezowanymi krawędziami. Jednak w tym drugim przypadku płyty muszą być bardzo starannie obrobione, a ściana równa.